30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 11)

  • 20604 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp: Câu hỏi về sự biến thiên nên ta quan sát chiều mũi tên và đưa rakết luận.

Cách giải: Dễ thấy mệnh đề C sai vì trên khoảng 0;+ hàm số nghịch biến trên (0;1) và đồng biến trên 1;+.


Câu 2:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau.

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp: Dựa vào hình dáng đồ thị của các hàm số cơ bản đã biết trong SGK giải tích 12.

Cách giải: Thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 3 có hệ số bậc cao nhất dương nên phương án D phù hợp.


Câu 3:

Đồ thị hàm số y=3x4-4x3-6x2+12x+1 đạt cực tiểu tại điểm Mx1;y1. Tính tổng của T=x1+y1

Xem đáp án

Chọn B.

Phương pháp: Tính đạo hàm và tìm điểm cực tiểu.


Câu 5:

Đạo hàm của hàm số y=2x+1ln1-x là

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp: Sử dụng công thức đạo hàm của một tích và đạo hàm của logarit.

Cách giải: Ta có:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận