30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 9)

  • 20685 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đồ thị hình bên là đồ thị của một trong 4 đồ thị của các hàm số ở các phương án A, B, C, D dưới đây. Hãy chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Chọn B.

Phương pháp: Sử dụng phương pháp loại trừ.

Cách giải: Vì điểm (0;5) thuộc đồ thị hàm số nên ta loại đáp án D.

Vì bề lõm của đồ thị hướng xuống dưới nên dựa vào tính chất của đồ thị hàm số 

Ta thấy trị tuyệt đối hoành độ giao điểm của đồ thị hình bên nhỏ hơn 2. Nhưng trị tuyệt đối hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số ở phương án C là x=204>2. Từ đó loại phương án C.


Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D=\-2;2 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên sau

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

  (I). Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.                   (II). Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 0.

  (III). Hàm số có đúng 1 điểm cực trị.            (IV). Đồ thị hàm số có 3 tiệm cận.

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp: Dựa vào bảng biến thiên để xác định tiệm cận, cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Cách giải: Dựa vào bảng biến thiên dễ thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 0 và hai tiệm cận đứng x = 2, x = -2. Vậy (I) sai và (IV) đúng.


Câu 5:

Cho các mệnh đề sau:

(I). Nếu a=bc thì 2lna=ln b+ ln c

(II). Cho số thực 0 < a ≠ 1. Khi đó a-1logax0x1 

(III). Cho các số thực 0<a1, b>0, c>0. Khi đó blogac0x1 

(IV). limx+12x=-.

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp: Kiểm tra tính đúng sai của từng mệnh đề.

Cách giải:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận