30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 12)

  • 20690 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx liên tục tại x0 và có bảng biến thiên

Khi đó đồ thị hàm số đã cho có

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp : Từ bảng biến thiên đưa ra kết luận.


Câu 2:

Biết rằng đường thẳng y=x-1 cắt đồ thị hàm số y=2x-1x+1 tại hai điểm phân biệt AxA;yABxB;yBvà xA>xB. Tính giá trị của biểu thức  P=xA2-2yB2 

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp : Viết phương trình hoành độ giao điểm. Từ đó tìm được giao điểm.

Cách giải : Phương trình hoành độ giao điểm là 


Câu 3:

Đồ thị hàm số y=x+2x2+1 có bao nhiêu đường tiệm cận ?

Xem đáp án

Chọn B.

Phương pháp : Sử dụng định nghĩa đường tiệm cận.

Cách giải : Tập xác định của hàm số


Câu 4:

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y=xlnx tại điểm có hoành độ x=1 có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A.

Phương pháp : Viết phương trình tiếp tuyến theo công thức 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận