30 đề thi thử thpt năm 2020 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (đề số 7)

  • 20600 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hàm số y=fx xác định, liên tục trên khoảng -;+ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số fx đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây? 

Xem đáp án

Chọn B

Phương pháp: Dùng kiến thức cực đại cực tiểu của hàm số

Cách giải:

Nhìn vào đồ thị, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại điểm có tọa độ (0; 3)


Câu 2:

Cho hai số dương a, b với a1. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Chọn C

Phương pháp: dùng công thức logarit

Cách giải:

Mệnh đề A đúng

Mệnh đề B đúng vì b là số dương nên 


Câu 4:

Tìm số phức liên hợp của số phức z=-2+ii 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x=1+ty=2-4tz=3-5t. Hỏi d đi qua điểm nào dưới đây? 

Xem đáp án

Chọn A

Phương pháp: Thay các giá trị vào phương trình đường thẳng

Cách giải:

Thay t = -1 vào (d), ta được điểm (0; 6; 8) nên A đúng

Thay t = -2 vào (d), ta được điểm ( -1; 10; 13) nên B sai

Thay t = 0 vào (d), ta được điểm (1; 2; 3) nên C sai

Thay t = 2 vào (d), ta được điểm (3; -6; -7) nên D sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận