Đề ôn luyện thi thpt quốc gia môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 19)

  • 17013 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Cho hàm số y = 2x+1x-1 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y=cos2x+sinx+3trên R.

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Cho hàm số y=f(x)=cos23x. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

8 tháng trước

vuong Tien

bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Bình luận


Bình luận