Đề ôn luyện thi thpt quốc gia môn Toán cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 21)

  • 17170 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên  và  có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo định nghĩa:

Nếu limx+ fx=y0 hoặc limx- fx=y0 thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y=y0.

Nếu limxx0+ fx=±  hoặc limxx0- fx=± thì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x=x0.

Dựa vào bảng biến thiên:

 limx- fx=2y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số → Đáp án A đúng

limx0- fx=-1; limx0+ fx=5 Đường thẳng x = 0 không là tiệm cận đứng → Đáp án C sai

Hàm số đồng biến trên khoảng 1;+ → Cũng đồng biến trên khoảng 2;+→ B đúng.

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và giá trị cực tiểu yCT = 2 → Đáp án D đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

8 tháng trước

vuong Tien

bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Bình luận


Bình luận