ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN TOÁN CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC( Đề số 5)

  • 12395 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số y=x2+4x+9 đồng biến trên khoảng

Xem đáp án

Đáp án A

Bằng cách đạo hàm và nháp nhanh bảng biến thiên thấy ngay hàm số bậc hai y=x2+4x+9  đồng biến trên khoảng  -2;+


Câu 3:

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y=-x4+18x2-1 là 

Xem đáp án

Đáp án D

Vậy điếm cực tiểu của đồ thị hàm số là (0;1)


Câu 4:

Cho hàm số fx=12x.e-x với x0 Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận