ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN TOÁN CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC( Đề 14)

  • 12369 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Giả sử fx và gx là hai hàm số bất kỳ liên tục trên  và a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho hàm số y=fx có tập xác định (-;2] và bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đã cho?

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào tập xác định và bảng biến thiên của hàm số y =f(x) ta thấy hàm số có 1 điểm cực tiểu là x=0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận