ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN TOÁN CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC( Đề 17)

  • 12390 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

 Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp:

Dựa vào BBT nhận xét về các điểm cực trị của hàm số.

Cách giải:

Hàm số có giá trị cực tiểu bằng  -2 và giá trị cực đại bằng 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận