ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN TOÁN CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC ( Đề 8)

  • 12319 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên  \-1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên

Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tìm tập xác định D của hàm số y=logx2+5x-6 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Điểm M trong hình vẽ bên biểu diễn số phức z. Số phức z¯ bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có M(2;3) là điểm biểu diễn số phức z = 2 + 3i

Do đó z¯=2-3i


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận