ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN TOÁN CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC( Đề 9)

  • 12368 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho a là số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Điều kiện xác định của phương trình 1x2-1=x+3 là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào không phải là một cấp số nhân lùi vô hạn?

Xem đáp án

Đáp án C

Chọn đáp án C vì dãy ở đây là một CSN có công bội q=32>1  , nên dãy 32, 94, 278,..., 32n  không phải là dãy lùi vô hạn


Câu 5:

Đường con trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Đồ thị có tiệm cận đứng x= -1 và tiệm cận ngang y=1 nên chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận