ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN TOÁN CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC (Đề 15)

  • 12393 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx đồng biến trên khoảng a;b. Mệnh đề nào sau đây sai? 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tính ex.ex+1dx ta được kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Tính đạo hàm của hàm số y=2lnx2+1 

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận