Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 2)

  • 9966 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho cấp số nhân (xn) có x2x4+x5=10x3x5+x6=20. Tìm x1 và công bội q

Xem đáp án

Ta có x2x4+x5=10x3x5+x6=20x21q2+q3=10x2q1q2+q3x2=2q=2. 

Suy ra x1=x2q=1. Vậy phương án đúng là A.


Câu 3:

Hàm số y=12x43x23 nghịch biến trên các khoảng nào ?

Xem đáp án

y'=2x36x. Dùng MTCT chức năng giải BPT bậc ba dạng “< 0”.

Chọn C


Câu 4:

Đồ thị hàm số y = x4-3x2+2 có số điểm cực trị là

Xem đáp án

Chọn C

Ta có y’ = 4x3 – 6x, y’ = 0 có 3 nghiệm phân biệt nên đồ thị có 3 cực trị.


Câu 5:

Đồ thị hàm số y = -2x4+(m+3)x2+5 có duy nhất một điểm cực trị khi và chỉ khi

Xem đáp án

Chọn B.

Hàm số có 1 cực trịa.b02m+30m3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Cảnh
09:47 - 31/05/2022

Câu 14: Đáp án B