Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 24)

  • 9785 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?

Xem đáp án

Chọn B

Áp dụng quy tắc cộng:

Số cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó là 8+6+10=24.


Câu 2:

Cho cấp số cộng (un) có số hạng tổng quát là un = 3n-2. Tìm công sai d của cấp số cộng.

Xem đáp án

Chọn A

Ta có un+1un=3n+123n+2=3

Suy ra d = 3 là công sai của cấp số cộng.


Câu 3:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Trong khoảng (-1;0) đạo hàm y’ < 0 nên hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;0).


Câu 5:

Cho hàm số y = x4-x3+3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận