Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 13)

  • 9778 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách sắp xếp thứ tự 5 học sinh theo hàng ngang?

Xem đáp án

Chọn D

Sắp xếp thứ tự 5 học sinh theo hàng ngang có 5!=120 cách.


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình bên dưới.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 2;+


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

Xem đáp án

Chọn A

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực đại tại x=-1.


Câu 5:

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Hàm số f(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Chọn D

Dựa vào bảng xét dấu f’(x) ta thấy f’(x) đổi dấu 4 lần khi đi qua các giá trị -2, 1, 2, 3 nên hàm số f(x) có 4 cực trị.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận