Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 8)

  • 9775 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x)có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x=±1


Câu 3:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

Xem đáp án

Chọn D

Mặt phẳng (Oxy) đi qua điểm O(0;0;0)và có một vectơ pháp tuyến là k=0;0;1.

Do đó, phương trình mặt phẳng (Oxy) có dạng z=0


Câu 4:

Đồ thị hàm số y = -x4+x2+2 cắt Oy tại điểm

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận