Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 15)

  • 9961 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Các mặt của hình đa diện là những 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Cho hai số thực dương a và x, với a ≠ 1. Hãy chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: loga2x=logax.logax=logax2.


Câu 4:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=3x2sinx là:

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: f(x)dx=(3x2sinx)dx=3x2dxsinxdx=x3+cosx+C


Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tọa độ hai điểm A(2;0;-1) và B(-1;3;1). Tọa độ của véctơ AB tương ứng là:

Xem đáp án

Chọn D

AB=12;30;1+1=3;3;2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận