Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 14)

  • 9779 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

Xem đáp án

Chọn B.

Số cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là 5!.


Câu 2:

 định sau?

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có u3=u1+2d=3+2.4=5


Câu 3:

Tìm nghiệm của phương trình log2(x-5) = 4.

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có, log2x5=4x5=16x=21.


Câu 4:

Tính thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ đó có đường cao bằng 3a, diện tích mặt đáy bằng 4a2.

Xem đáp án

Chọn C.

Áp dụng công thức thể tích khối lăng trụ ta có được: V=Sđ.h=4a2.3a=12a3.


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y = log3(4-x) là

Xem đáp án

Chọn C.

Điều kiện 4x>0x<4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận