Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 18)

  • 9784 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh thành một hàng dọc?

Xem đáp án

Chọn C

Mỗi cách xếp 4 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 4 phần tử.

Vậy số cách xếp 4 học sinh thành một hàng dọc là: 4! (cách).


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C

Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng (-2;0).


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số y=f(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Chọn A

Hàm số y=f(x) có ba điểm cực trị là: x = -1, x = 0, x = 1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận