Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 21)

  • 9781 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có 5 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 5 người này vào một hàng có 5 ghế là:

Xem đáp án

Chọn C

Số cách sắp xếp là số hoán vị của tập có 5 phần tử: P5=5!=120.


Câu 2:

Cho cấp số nhân (un) với u1=12; u7=32. Tìm q?

Xem đáp án

Chọn A

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có

un=u1qn1u7=u1.q6q6=64q=2q=2


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên:

Xem đáp án

Chọn C

Giá trị cực đại của hàm số là y = 3 tại x = 2.


Câu 5:

Cho hàm sốy = f(x)liên tục trên R và có bảng xét dấu f’(x) như sau:

Kết luận nào sau đây đúng

Xem đáp án

Chọn D

Dựa vào bảng xét dấu, ta có:

f’(x)đổi dấu 3 lần khi qua các điểm 1, 3, 4. Suy ra loại phương án A.

f’(x)đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm 1, 4 và đổi dấu từ dương sang âm khi qua điểm 3. Suy ra hàm số có 2 điểm cực tiểu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận