Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 27)

  • 9786 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ;+

Xem đáp án

Đáp án D

Loại ngay đáp án B, C vì hàm bậc một nếu có đồng biến thì đồng biến trên từng khoảng xác định.

Loại đáp án A vì phương trình y'=3x22=0 có 2 nghiệm phân biệt.

Đáp án D: Ta có y'=3x2+3>0,x; suy ra hàm số đồng biến trên khoảng .


Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số y = log2(2x2 -x -1)

Xem đáp án


Câu 5:

Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

Đáp án C

Mỗi cạnh chỉ là cạnh chung của 2 mặt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận