Bộ đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 7)

  • 9840 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho đa giác đều có 20 đỉnh. Số tam giác được tạo nên từ các đỉnh này là

Xem đáp án

Chọn D

Số tam giác bằng với số cách chọn 3 phần tử trong 20 phần tử. Do đó có C203 tam giác


Câu 2:

Cho cấp số cộng (un) có u1 = -1, u3 = 3. Tính u2 .

Xem đáp án

Chọn B

u2=u1+u32=1+32=1


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên R có bảng biến thiên như hình vẽ

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Nhìn vào BBT ta thấy, giá trị của hàm số y sẽ giảm (mũi tên đi xuống) khi x tăng trong khoảng (0;1) nên hàm số nghịch biến trên (0;1).


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn A

Dựa vào BBT, hàm số không đạt cực trị tại x=0.


Câu 5:

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R là f'x=x12x3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tháng trước

Thanh Bùi

M

1 tháng trước

Min Min Tiểu

M

1 tháng trước

Maria Feliz

Bình luận


Bình luận