Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có lời giải (Đề 12)

  • 13332 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Công thức tính thể tích khối cầu bán kính R là

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 2:

Cho a là số thực dương và m,n là các số thực tùy ý. Trong các tính chất sau, tính chất nào đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Theo tính chất lũy thừa với số thực:

Cho a là số thực dương và m,n là các số thực tùy ý ta có am.an=am+n.


Câu 3:

Cho số thực dương a. Sau khi rút gọn, biểu thức P=aa3 có dạng

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có aa3=a.a1213=a3213=a12=a


Câu 4:

Số giao điểm của hai đồ thị y=f(x) và y=g(x) bằng số nghiệm phân biệt của phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C.

Số giao điểm của hai đồ thị y=f(x) và y=g(x) bằng số nghiệm phân biệt của phương trình fx=gxfx-gx=0.


Câu 5:

Số điểm chung giữa mặt cầu và mặt phẳng không thể

Xem đáp án

Chọn C.

Mặt cầu và mặt phẳng có 3 vị trí tương đối:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

5 tháng trước

phuongkhai

N

4 tháng trước

Ngạn Xanh Bỉ

Tốt
L

2 tháng trước

Linhhh Khánh

Bình luận


Bình luận