Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có lời giải (Đề 3)

  • 13331 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Thể tích khối cầu có bán kính r là

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối cầu có bán kính r là 43πr3


Câu 2:

Cho dãy số un là cấp số nhân có số hạng đầu u1=1, công bội q=2. Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân là

Xem đáp án

Đáp án D

Tổng n số hạng đầu tiên của CSN có số hạng đầu u1, công bội q là Sn=u11-qn1-q.

Tổng ba số hạng đầu của cấp số nhân có u1=1 và q=2 là S3=u11-q31-q=1.1-231-2=7


Câu 3:

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

- Hàm số y=logax0<a1 có TXĐ D=0;+.

+ Khi a>1, hàm số đồng biến trên D.

+ Khi 0<a<1, hàm số nghịch biến trên D.

- Hàm số y=ax0<a1 có TXĐ D=R.

+ Khi a>1, hàm số đồng biến trên D.

+ Khi 0<a<1, hàm số nghịch biến trên D.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên  nên chỉ có đáp án C thỏa mãn, tức là hàm số y=3x


Câu 4:

Tìm tập nghiệm S của phương trình 202020214x=202120202x-6

Xem đáp án

Đáp án D

- Sử dụng công thức 1am=a-m.

- Giải phương trình mũ dạng afx=agxfx=gx.

Ta có:

202020214x=202120202x-6202020214x=202020216-2x4x=6-2x6x=6x=1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S=1


Câu 5:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=1log3x2-2x+3m có tập xác định là R

Xem đáp án

Đáp án B

- Hàm căn thức xác định khi biểu thức trong căn không âm.

- Hàm y=logafx xác định khi và chỉ khi f(x) xác định và f(x)>0.

Hàm số y=1log3x2-2x+3m có TXĐ là  khi và chỉ khi:

log3x2-2x+3m>0xRx2-2x+3m>0xRx2-2x+3m>1xRx2-2x+3m>0xR

x2-2x+3m>1xRx2-2x-1>-3mxR*

Đặt fx=x2-2x-1 ta có f'x=2x-2=0x=1.

BBT:

Dựa vào BBT và từ (*) ta có fx>-3mxR-3m<minxf(x)R=-2m>23 .

Vậy m23;+


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

5 tháng trước

phuongkhai

N

4 tháng trước

Ngạn Xanh Bỉ

Tốt
L

2 tháng trước

Linhhh Khánh

Bình luận


Bình luận