Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có lời giải (Đề 9)

  • 13230 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên tập số thực

Xem đáp án

Chọn B.

Vì hàm số bậc 2 và hàm phân thức bậc nhất nên không đơn điệu trên tập xác định nên loại đi hai đáp án A và D.

Hàm số bậc nhất y=x+5 có hệ số a=1>0 nên hàm số luôn đồng biến trên R nên loại đáp án C. Vậy chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số f(x) đồng biến trên 3;+ nên hàm số cũng đồng biến trên khoảng (3;5)


Câu 3:

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số y=fx+1-1 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Chọn A.

Xét hàm số y=fx+1-1

Ta có: y'=x+1x+1f'x+1-1

Khi đó y' không xác định tại x=-1

y'=0x+1-1=0x+1-1=1x=1x=0x=-2x=-3

Ta có bảng biến thiên

Dựa vào BBT hàm số có 5 cực trị nên chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có điểm O và G lần lượt là tâm của mặt bên ABB'A' và trọng tâm của ABC Biết VABC.A'B'C'=270cm3. Thể tích của khối chóp AOGB bằng

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có:

dO,ABC=12AA'

SΔAOB=12dG;AB.AB mà dG;AB=13dC;AB. Khi đó SΔAGB=13SΔABC

Vậy: VOAGB=118VABC.A'B'C'=118.270=15cm3 nên chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

4 tháng trước

phuongkhai

N

4 tháng trước

Ngạn Xanh Bỉ

Tốt
L

1 tháng trước

Linhhh Khánh

Bình luận


Bình luận