Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có lời giải (Đề 13)

  • 13335 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án

Chọn C.

Có 4 mặt phẳng đối xứng.


Câu 2:

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

Xem đáp án

Chọn C.

Hình dạng bảng biến thiên là của hàm trùng phương nên chọn đáp án C hoặc D.

Nhìn và bảng biến thiên thấy hệ số a>0 nên chọn đáp án C.


Câu 3:

Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Với các số thực dương a,b bất kì ta có lnab=lna+lnb.


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

f'x0,xa;b. Dấu “=” xảy ra một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên khoảng (a;b)


Câu 5:

Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế?

Xem đáp án

Chọn D.

Số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế là số hoán vị của 4 phần tử P4=4!=24.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

5 tháng trước

phuongkhai

N

4 tháng trước

Ngạn Xanh Bỉ

Tốt
L

2 tháng trước

Linhhh Khánh

Bình luận


Bình luận