Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia có lời giải (Đề 4)

  • 13333 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A.

Quan sát đồ thị của hàm số y=f(x) ta có hàm số đạt cực đại tại x=0 và cực tiểu tại x=2


Câu 2:

Cho hình nón có chiều cao bằng 3 (cm), góc giữa trục và đường sinh bằng 60° Thể tích khối nón bằng

Xem đáp án

Chọn A.

Bán kính đáy của hình nón là r=3.tan600=33. Vậy thể tích khối nón đó là

V=13.π.332.3=27πcm3.


Câu 3:

Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 25 học sinh nam và 16 học sinh nữ là

Xem đáp án

Chọn A.

Số cách chọn 5 học sinh trong một lớp có 25 học sinh nam và 16 học sinh nữ là C415.


Câu 4:

Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là

Xem đáp án

Chọn B.

Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h là V=Bh


Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=m+1x-2x-m đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Xem đáp án

Chọn B.

Tập xác định: D=R\m.

Ta có: y'=-mm+1+2x-m2=-m2-m+2x-m2.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

y'>0,xD-m2-m+2>0-2<m<1.

Do mZm=-1;0.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

5 tháng trước

phuongkhai

N

4 tháng trước

Ngạn Xanh Bỉ

Tốt
L

2 tháng trước

Linhhh Khánh

Bình luận


Bình luận