30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (Đề số 12)

  • 16369 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI

Xem đáp án


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số nào

Xem đáp án

Đáp án là C

Cách 1: Nhìn vào đồ thị thấy x=0 thì y=-1 nên loại B, D. Cũng từ đồ thị thấy y’=0 có nghiệm kép tại x=1 nên Chọn C.

Cách 2: Gọi phương trình hàm số bậc 3 có dạng:


Câu 4:

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

Xem đáp án

Đáp án là D

Theo tích chất hình đa diện thì mỗi đỉnh của hình da diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận