30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (Đề số 16)

  • 16435 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Hàm số y=-x3+1 có bao nhiêu cực trị?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương pháp

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y=f(x) là số nghiệm bội lẻ của phương trình f’(x)=0.

Cách giải

Ta có: y'=-3x2=0x=0 

Mà x=0 là nghiệm kép của phương trình y’=0 => x=0 không là điểm cực trị của đồ thị hàm số.


Câu 3:

Cho đồ thị hàm số y=f(x) có limx+fx=0 và limx-fx=+. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phương pháp

+) Đường thẳng x=a được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số

+) Đường thẳng y=b được gọi là TCN của đồ thị hàm số


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đạo hàm f(x)=(x+2)(x-1)2018(x-2)2019. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận