30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (Đề số 13)

  • 16516 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Số tập con của tập M=1;2;3 là:

Xem đáp án

Chọn D.

Số tập con không chứa phần tử nào của tập MC30 

Số tập con chứa 1 phần tử của tập M là  C31

Số tập con chứa 2 phần tử của tập MC32 

Số tập con chứa 3 phần tử của tập MC33 

Vậy số tập con của tập M là C30+C31+C32+C33


Câu 2:

Vector nào dưới đây là 1 vector chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox:

Xem đáp án

Chọn A.

Vector i=1;0 là một vector chỉ phương trục Ox

Các đường thẳng song song với trục Ox có 1 vector chỉ phương là u=i=1;0 


Câu 4:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm

Xem đáp án

Chọn D.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy y' đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x=0 nên x=0 là điểm cực tiểu của hàm số.


Câu 5:

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận