30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 26)

  • 16517 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 4:

Khối bát diện đều là khối đa diện loại nào?

Xem đáp án

Chọn A.

Khối bát diện đều là khối đa diện loại {3;4}

* Ghi nhớ thêm về khối bát diện đều:

·        Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là Đ = 6, M = 8, C = 12.

·        Diện tích tất cả các mặt của khối bát diện đều cạnh a là S=2a23 

·        Thể tích khối bát diện đều cạnh a là S=a323 

·        Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là S=a22 

Gồm 9 mặt phẳng đối xứng:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận