30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (Đề số 2)

  • 16515 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 4:

Cho hai mặt phẳng P, Q cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng d . Đường thẳng a song song với cả hai mặt phẳng P, Q. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Sử dụng hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.


Câu 5:

Cho hàm số y=fx có đạo hàm tại x0 là f'x0. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận