30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 22)

  • 16367 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Số giao điểm của đồ thị hàm số y=x4-5x2+4 với trục hoành là  

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp:

Giải phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành. Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm.

Cách giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 


Câu 2:

Hàm số nào sau đây không có điểm cực trị?

Xem đáp án

Chọn A.

Phương pháp:

Giải phương trình f'x=0 và kết luận.

Cách giải:

Xét đáp án A ta có y'=3x2+3>0xRHàm số không có cực trị.


Câu 3:

Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của hình trụ, AB = 4a, AC = 5a. Thể tích khối trụ là

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính thể tích khối trụ có chiều cao h và bán kính r là V=πτ2h. 

Cách giải:


Câu 5:

Cho k,nk<n là các số nguyên dương. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp:

Sử dụng các công thức liên quan đến chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận