30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 29)

  • 16371 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 3:

Đồ thị hình bên là của hàm số nào

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phương pháp

Dựa vào đồ thị hàm số để nhận xét chiều biến thiên, các điểm thuộc đồ thị hàm số và các điểm cực trị từ đó chọn công thức hàm số tương ứng.

Cách giải

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy nét cuối của đồ thị đi lên nên a>0 => loại đáp án B và D.

Ta thấy đồ thị hàm số đi qua (-1;2) và (1;-2).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận