30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 24)

  • 16434 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hai hàm số y= logax, y=logbx (với a, b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là (C1), (C2) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phương pháp

Quan sát các đồ thị hàm số, nhận xét tính đồng biến nghịch biến và suy ra điều kiện của a, b.

Cách giải

Đồ thị hàm số C1 có hướng đi lên từ trái qua phải nên hàm số y=logax đồng biến hay a>1.

Đồ thị hàm số C2 có hướng đi xuống từ trái qua phải nên hàm số y=logbx nghịch biến hay 0<b<1.

Do đó 0<b<1<a.


Câu 2:

Hình nón có diện tích xung quanh bằng 24π và bán kính đường tròn đáy bằng 3. Đường sinh của hình nón có độ dài bằng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương pháp

Sử dụng công thức tính diện tích xung quanh hình nón Sxq=πrl (với r là bán kính đáy, l là đường sinh hình nón).

Cách giải

Ta có diện tích xung quanh hình nón bằng


Câu 4:

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h được tính bởi công thức

Xem đáp án

đáp án B

Phương pháp

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h được tính bởi công thức V=Bh.

Cách giải

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h được tính bởi công thức V=Bh.


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x2+y2+z2-2x+4y-6z+9=0. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phương pháp

Mặt cầu x2+y2+z2+2ax+2by+2cz+d=0 có tâm I(-a;-b;-c) và bán kính

Cách giải

Mặt cầu x2+y2+z2+2ax+2by+2cz+d=0 có tâm I(1;-2;3) và bán kính


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận