30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 16461 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

Xem đáp án

Chọn D.

Phương án A có u1=2, u2=5, u3=10 nên không phải cấp số cộng.

Phương án B có u1=2, u2=4, u3=8 nên không phải cấp số cộng.

Phương án C có u1=2, u2=3, u3=2 nên không phải cấp số cộng.

Bằng phương pháp loại trừ, ta chọn đáp án D


Câu 3:

Hàm số có đạo hàm bằng 2x+1x2 là:

Xem đáp án


Câu 4:

Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm tại x0 thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm Mx0;fx0 là

Xem đáp án

Chọn C.

Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm, tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại Mx0;fx0 có hệ số góc là f'x0.  Suy ra phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại  điểm Mx0;fx0 là: y=f'x0x-x0+fx0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

xinh đẹp vcl
21:09 - 31/05/2022

câu 23 đáp án c