30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 20)

  • 16372 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới. Hỏi hàm số đó có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án

Chọn D.

Phương pháp:

Xác định điểm trên đồ thị hàm số mà tại đó có đạo hàm đổi dấu.

Cách giải:

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy, hàm số đạt cực trị tại 2 điểm x = 0, x = 1


Câu 2:

Cho tứ diện ABCD có AB,AC,AD đôi một góc vuông, AB =4cm, AC =5cm, AD= 3cm. Thể tích khối tứ diện ABCD bằng

Xem đáp án

Chọn B.

Phương pháp:

Thể tích của tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc và các cạnh đó có độ dài lần lượt là a, b, c

Cách giải:

Tứ diện ABCDAB, AC, AD đôi một vuông góc

=> Thể tích khối tứ diện ABCD là:


Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác cạnh a,  A’B tạo với mặt phẳng đáy góc 600. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng

Xem đáp án

Chọn: C

Phương pháp:

Gọi a’ là hình chiếu vuông góc của a trên mặt phẳng (P).

Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) là góc giữa đường thẳng a và a’.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận