30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 25)

  • 16519 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Phương pháp

Ta có x=x0 là điểm cực trị của hàm số y=fxtại điểm x=x0 thì hàm số có y’ đổi dấu từ dương sang âm hoặc ngược lại.

Cách giải

Dựa vào BBT ta thấy hàm số cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2.

Chọn D.


Câu 2:

Với α là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây Sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Cho hàm số y=fx, x-2;3 có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số fx trên đoạn -2;3. Giá trị củaS=M+m là:

Xem đáp án

Phương pháp

Dựa vào đồ thị hàm số để nhận xét GTLN và GTNN của hàm số và chọn đáp án đúng.

Cách giải

Da vào đồ thị hàm số ta thy trong [-2;3] thì


Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

Xem đáp án


Câu 5:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi, biết AA’ = 4a; AC = 2a, BD = a. Thế tích V của khối lăng trụ là

Xem đáp án

Phương pháp

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy S và chiều cao h: V = Sh.

Công thức tính diện tích hình thoi ABCD là: SABCD=12ABCD.

Cách giải


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận