30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (Đề số 9)

  • 16437 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 3:

Số tiệm cận của đồ thị hàm số y= x-1x2-4 là:

Xem đáp án

Chọn D.

limx±=limx+1x-1x21-4x2=0 suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=0

limx±2y=suy ra đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng x=±2

Vậy tổng cộng đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận. 


Câu 4:

Đồ thị hàm số y=2x-3x-1 có các đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang lần lượt là:

Xem đáp án

Chọn A.

limx1y= suy ra đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng x=1

limx±y=2 suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=2

 


Câu 5:

Gọi M, m lần lượt GTLN, GTNN của hàm số y=x+1x trên 13;3. Khi đó 3M+m bằng:

Xem đáp án

Chọn A. 

Trên 12;3 ta có: y'=1-1x2;y'=0x=1x=-1L

 

Khi đó y12=52,y1=2,y3=103. Vậy: 3M+m=12  

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận