30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán hay nhất có lời giải chi tiết (đề số 21)

  • 16374 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho cấp số cộng un biết u1=3, u2=-1. Tìm u3 

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp

Công thức tổng quát của CSC có số hạng đầu là u1 và công sai d là: un=u1+n-1d

Tìm công sai d rồi suy ra u3.

 Cách giải:


Câu 2:

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây? 

Xem đáp án

Chọn B

Phương pháp

Sử dụng: đồ thị hàm số y=ax+bcx+d nhận đường thẳng y=ac làm đường tiệm cận ngang và dường thẳng y=-dc làm đường tiệm cận đứng.

Tìm một số điểm mà đồ thị hàm số đi qua rồi thay tọa độ vào mỗi hàm số để loại trừ đáp án.

Cách giải:

 Từ hình vẽ ta thấy đồ thị nhận đường thẳng y = 2 là đường tiệm cận ngang và đường thẳng x=-1 làm tiệm cận đứng. Và đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (0;-1).


Câu 5:

Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng a. Tính diện tích xung quanh S của khối trụ đó.

Xem đáp án

Chọn C.

Phương pháp

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ Sxq=2πRh 

Cách giải:

Do thiết diện là hình vuông cạnh a nên bán kính đáy bằng a2 và chiều cao h = a.

Diện tích xunh quanh:  S=2π.a2.a=πa2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận