Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Nhận biết)

  • 1785 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương trình sin2x+3sin4x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 2:

Phương trình cos2x1sin2x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 3:

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0.

Xem đáp án


Câu 4:

Giải phương trình sin2x+sin2xtan2x=3

Xem đáp án


Câu 5:

Phương trình 3cot2x4cotx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Z
20:52 - 06/06/2022

Hack não