Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Phần 2)

  • 1584 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sinx=1 là:

Xem đáp án


Câu 2:

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án


Câu 3:

Nghiệm của phương trình cosx=1 là:

Xem đáp án


Câu 4:

Phương trình cos2x=1 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

DN
16:59 - 04/09/2021

câu 16 thiếu khoảng