100 câu trắc nghiệm Đạo hàm nâng cao (P1)

  • 11809 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = (x2 – x + 1)3.(x2 + x + 1)2

Xem đáp án

Chọn D.

Đầu tiên sử dụng quy tắc nhân.

y’ = [(x2 – x + 1)]’(x2 + x + 1)2 + [(x2 x + 1)2]/(x2 – x + 1)3.

Sau đó sử dụng công thức ua'

y' = 3(x2 – x + 1)2(x2 – x + 1)’(x2 + x + 1) + 2(x2 + x + 1)(x2 + x + 1)’(x2 – x + 1)3

y’ = 3(x2 – x + 1)2(2x – 1) (x2 + x + 1)2 + 2(x2 + x + 1)(2x + 1)(x2 – x + 1)3

y’ = (x2 – x + 1)2(x2 + x + 1)[3(2x – 1)(x2 + x + 1) + 2(2x + 1)(x2 – x + 1)].


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Na

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tĩnh
20:53 - 12/05/2020

đáp án sai

Nguyễn Văn Tĩnh
20:54 - 12/05/2020

câu 1

Hồ Phúc Thái
20:14 - 23/05/2020

:))

Hồ Phúc Thái
20:16 - 23/05/2020

Đáp án ))

Hồ Phúc Thái
20:16 - 23/05/2020

Đáp án ))

Nguyễn Hiếu
20:29 - 05/06/2020

đề sa kìa

Hồ Quang Minh
12:49 - 14/06/2020

câu 1 bị sai