100 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác nâng cao (P1)

  • 22658 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số sau: y = tan2xsinx +1cot(3x+π6)

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số: y = tan5xsin4x -cos3x

Xem đáp án

Đáp án D

Điều  kiện:

 


Câu 3:

Tập xác định của hàm số: y = cotxcosx -1

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hàm số y = 2 - sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số có tập xác định R khi  m cosx + 1 > 0, ∀x (*) .

Khi m = 0 thì (*) luôn đúng nên nhận giá trị m = 0.

Khi m > 0 thì mcosx + 1 ∈ [-m + 1; m + 1] nên (*) đúng khi -m + 1 > 0 => 0 < m < 1.

Khi m < 0 thì mcosx + 1 ∈ [m + 1; -m + 1] nên (*) đúng khi m + 1 > 0 => -1 < m < 0

Vậy giá trị m thoả mãn là -1 < m < 1.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Dung

thầy dạy rất hay ạ

11 tháng trước

Thi Thuy Linh Tran

L

11 tháng trước

Linh Ngoc Dang

H

10 tháng trước

Hiếu Nguyễn

H

10 tháng trước

Hiếu Trần Quang

V

3 tháng trước

Vừ Tủa

Tốt

Bình luận


Bình luận

World of SINECOS
17:28 - 14/10/2020

ở câu 2, cả A,B,C đều sai mới phải

Hải Nguyễn Công
17:34 - 14/10/2020

Ở câu c, chỗ -pi/14 phải sửa lại thành pi/14 mới đúng.