Đề số 5

  • 2122 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số y=x3+3x24 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Ta có y'=3x2+6x,y'<03x2+6x<02<x<0 suy ra hàm số nghịch biến trên (2;0).

Đáp án C


Câu 2:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để biểu thức B=log3(2a) có nghĩa

Xem đáp án

Biểu thức B=log3(2a) có nghĩa khi 2a>0a<2.

Đáp án A


Câu 3:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm của cạnh BC. Biết tam giác SBC là tam giác đều. Số đo của góc giữa SA và (ABC) bằng

Xem đáp án

Cho hình chop S.ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a  Hình chiếu vuông góc của S  lên ABC trùng với trung điểm của cạnh  BC Biết tam giác SBC là tam giác đều. Số đo của góc giữa   và   bằng (ảnh 1)

Ta có: hình chiếu của SA trên (ABC) là AH nên (SA;(ABC)^)=(SA;AH)^=SAH^

Xét tam giác vuông SAH ta có: AH=a32;SA=a

Khi đó: AH=a32;cos(SAH^)=AHSA=32SAH^=300.

Vậy góc giữa SA và (ABC) bằng 300.

Đáp án C


Câu 4:

Cho các số thực a,b,m,n với a,b>0,n0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Vì am.an=am+n.

Đáp án D.


Câu 5:

Biết giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x33+2x2+3x4 trên [4;0] lần lượt là M và n. Giá trị của M+m bằng

Xem đáp án

Ta có y'=x2+4x+3. Xét y'=0[x=3(4;0)x=1(4;0).

Có y(4)=y(1)=163;y(3)=y(0)=4.

Do đó M=163;m=4M+m=43.

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận