Đề số 6

  • 2127 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Tính thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 2, 3, 4.

Xem đáp án

Áp dụng công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật ta có:

V=abc=2.3.4=24 (đvtt)

Đáp án B


Câu 3:

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=3xx+4 có phương trình là

Xem đáp án

limx+y=limxy=3nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y=3.

Đáp án C


Câu 4:

Cho tập A={0;1;2;3;4;5;6}, có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A?

Xem đáp án

Số tập con có 3 phần tử là: C73.

Đáp án B


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm =AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là

Xem đáp án
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình bình hành. Gọi M,N  lần lượt là trung điểm  AD và  BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng SMN  và  SAC là (ảnh 1)

Xét hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) ta có:

      {S(SMN)S(SAC)(1)                   {OAC(SAC)OMN(SMN)(2)

Từ (1) và (2) suy ra (SMN)(SAC)=SO.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận