Đề số 28

  • 2132 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Số đỉnh của một khối lăng trụ tam giác là 

Xem đáp án

Đáp án C.

Số đỉnh của một khối lăng trụ tam giác là  (ảnh 1)

Khối lăng trụ tam giác có 6 đỉnh.


Câu 2:

Đạo hàm của hàm số \(y = {x^4}\) là 

Xem đáp án

Đáp án A.

Ta có: \(y' = \left( {{x^4}} \right)' = 4{x^3}.\)


Câu 3:

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên sau:

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau: Khẳng định nào sau đây (ảnh 1)

 Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đáp án D.

Từ bảng biến thiên ta thấy, tính từ trái qua phải:

Dấu của \(y'\) đổi dấu từ (+) sang (-) khi qua \(x = 0,\) nên tại \(x = 0\) hàm số đạt cực đại.

Dấu của \(y'\) đổi dấu từ (-) sang (+) khi qua \(x = 1,\) nên tại \(x = 1\) hàm số đạt cực tiểu.


Câu 4:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \left( {1 - x - {x^3}} \right)\) bằng

Xem đáp án

Đáp án B.

Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \left( {1 - x - {x^3}} \right) = 1 - \left( { - 1} \right) - {\left( { - 1} \right)^3} = 3.\)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận