Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 3)

  • 7746 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Biết A1,1,0;B2,0,3;C3,2,3, tọa độ trọng tâm G của ΔABC là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có GxA+xB+xC3;yA+yB+yC3;zA+zB+zC3G2,1,0


Câu 2:

Cho hàm số có f'x=x34x2+1. Xác định hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm A(1;2)

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm A(1;2) là f'1=14+1=2


Câu 3:

Cho hàm số fx=x2+1x26x+5. Hàm số f(x) liên tục trên khoảng nào đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số có dạng phân thức hữu tỉ xác định x26x+50x1x5


Câu 4:

Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của các hàm số y=ax,y=logbx. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta thấy hàm số y=ax nghịch biến a<1; hàm số y=logbx đồng biến b>1a<1<b


Câu 5:

Thể tích vật thể tròn xoay được tạo nên khi cho đồ thị hàm số f(x) quay quanh trục Ox như hình vẽ là

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có công thức tính thể tích khi quay đồ thị hàm số y=f(x) quanh trục Ox là:

V=π121f2xdx


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận