Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 27)

  • 7743 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Nghiệm của phương trình 2x1=8 là 

Xem đáp án

Chọn A.

2x1=8x1=log28x=4.


Câu 2:

Hàm số y=x4+2x2+1 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B.

y'=4x3+4x.y'=0x=0x=1x=1.

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số đồng biến trên ;1.


Câu 4:

Mỗi mặt của một khối đa diện đều loại 4;3 là

Xem đáp án

Chọn B.

Khối đa diện đều loại 4;3 là hình lập phương


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận