Đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2022 chọn lọc, có lời giải (Đề số 12)

  • 7745 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x=0; tiệm cận ngang y=1.


Câu 2:

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập số thực 

Xem đáp án

Đáp án D.

Ta có hàm số y=1x3 có tập xác định là  và y'=3x20 với x. Do đó hàm số nghịch biến trên .


Câu 3:

Tổng n số hạng đẩu tiên của một cấp số cộng là Sn=3n219n4 với n*. Tìm số hạng đầu tiên u1 và công sai d của cấp số cộng đã cho

Xem đáp án

Đáp án B.

Ta có 3n219n4=34n2194n=Sn=nu1+n2n2d=d2n2+u1d2n

 d2=34u1d2=194u1=4d=32


Câu 4:

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), số hình đa diện là

Xem đáp án

Đáp án C

Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:

- Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

- Mỗi cạnh của đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Ta thấy có ba hình thỏa mãn hai tính chất trên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận